Een interessante link

 Info  Reageren uitgeschakeld
sep 102014
 

Hoe zit dat nu weer juist met… inschrijvingsrecht, schoolkosten, studiekeuze, studie-werkcombinatie en een diploma op latere leeftijd? Ouders en leerlingen hebben tal van vragen. Voortaan vinden ze die overheidsinformatie over onderwijs op één plaats: onderwijs.vlaanderen.be

Project Europeers

 Info  Reageren uitgeschakeld
sep 102014
 

Europeers is een drugpreventieproject dat zich richt naar jongeren van het derde jaar secundair onderwijs. Dit project wordt deskundig begeleid door het CAD (Centrum voor alcohol- en drugbestrijding) en financieel ondersteund door de gemeente Voeren.

Het heeft tot doel het verbeteren van hun zelfwaardegevoel en zelfbeeld, diverse vaardigheden te versterken: conflicthantering en probleemoplossing, hun eigen gedrag en houding ten opzichte van genotsmiddelen kritisch te bevragen, positieve sociale normen in hun leeftijdsgroep te stimuleren en ondersteunen.

Het project wordt op donderdag 18 september voorgesteld aan de derdejaars. Voor de selectie van de jongeren gebruikt het CAD een sociometrie waarbij klasgenoten en later de directeur, de leerkrachten godsdienst en zedenleer en de projectleiding beslissen over de toelating tot het project. Dan wordt er op donderdag 16 oktober een infoavond gegeven op school om 19.30u voor de ouders van de geselecteerde peers. Op woensdag 12 november vindt de kennismakingsnamiddag plaats van 13.00u tot 15.00u. Daarna volgen er nog twee trainingsweekends nl.  22 en 23/11/2014 en 17 en 18/01/2015 in Green Valley. Zaterdag 7 maart 2015 sluiten we dit project af in aanwezigheid van de burgemeester en de schepen van Jeugdbeleid van Voeren.

Hallo wereld!

 Info  Reageren uitgeschakeld
apr 192014
 

Ziezo, onze nieuwe website is een feit!

U vindt hier informatie over onze school, korte verslagen over activiteiten, nieuwsflitsen, de activiteiten-kalender, foto’s, filmpjes…

Indien er volgens u nog belangrijke informatie ontbreekt, laat het ons dan gerust weten via het e-mailadres: secundaireschoolvoeren@gmail.com